Financiële verantwoording

Activa:
Banksaldo: 5783,61
Saldo spaarrekening: –
Kassaldo: 5734
Totaal activa : € 11.517,61

Baten:
Donatie & sponsoring: 3.775,00
Inkomsten toernooi: 1598,00
Totaal baten: € 5.373,00

Lasten:
Bankkosten: 119,41
KNLTB-kosten 156,00
Toernooi kosten: 5.057,22
Overige onkosten: 241,3
Som van de lasten: € 5.574,00

Saldo voor financiële baten en lasten: € -201,00