Het bestuur van de SRG bestaat uit:

Henry van Silfhout (voorzitter)

Harold van Hunen (secretaris)

Nico Jansen (penningmeester)