ANBI Status

Naam: Stichting Rolstoeltennis Gelderland

Fiscaal nummer: 8149 63 973

Contactgegevens:
Stichting Rolstoeltennis Gelderland
Willem Barentszstraat 45
3772 KZ  Barneveld
info@rolstoeltennisgelderland.nl

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden:
Voorzitter : Peter de Bliek

Penningmeester: Nico Jansen

Secretariaat : Harold Hunen

 

Beloningsbeleid:
Bestuursleden genieten geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het stimuleren en ontwikkelen van rolstoeltennis in de provincie Gelderland.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen van de integratie van het rolstoeltennis binnen reguliere tennisverenigingen.